WEŹ UDZIAŁ
Imię
Nazwisko
Numer tel. komórkowego
tel. +48.xxx xxx xxx

Adres e-mail
Twoja autorska propozycja hasła reklamującego baterie Duracell
Skąd dowiedziałaś/eś się o promocji
z gazetki sieci Biedronka
ze strony internetowej sieci Biedronka
z portalu Facebook
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.
Oświadczam, iż ukończyłam/em 18 lat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) przez firmę „TQ Group sp. z o.o.” z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6 do celów związanych z organizacją konkursu „Duracell w Biedronka”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, bezpłatnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.